Duty is what we expect from others.

Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.nieznany