Don`t talk of things after they are done.

Nie mów o tym, co już zostało zrobione. nieznany