Dictionaries are like watches:
the worst is better than none,
and the best cannot be expected to go quite true.

Słowniki są jak zegarki:
najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.nieznany