Cynic: a man who knows the price of everything
and the value of nothing.

Cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego,
lecz nie zna wartości niczego.nieznany