Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.Albert Einstein