Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.Albert Einstein