Windows 95 potrzebuje co najmniej 8 MB RAMBill Gates