U początku filozofii stoi - zdziwienie.Arystoteles