Rzeka pamięci wpada do rzeki zapomnienia.A. Kamieńska