Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować.T. Kotarbiński