Wolność to tylko inne określenie tego, że się nie ma nic do stracenia.J. Joplin