Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwalą.Safona