Wypoczynek, jak wszystko kończy się zmęczeniem.A. Dumas