Miłość jest zarazem cierpieniem i szczęściem, ogołoceniem i bogactwem.A. Różanek