Źródem wszelkiego piękna jest perwersyjność seksualna.L. Klima