Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę.
Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. Blaise Pascal