Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wiecznośćśw. Ambroży