Niewyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze.Henrik Ibsen