Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.Arystoteles