Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.Wilhelm Richard Wagner