Muzyka rockowa dostając się w źle uszy mogła by się stać inspiracja zbrodniGeaffery Cannon