Muzyka jest stenografią uczuć.Lew Mikołajewicz Tołstoj