Wiedza nie może nigdy wtargnąć do twierdzy wiary religijnej,
bo twierdza ta stoi poza wiedzą. Religia nie ma potrzeby zwalczania wiedzy, bo wiedza uczciwa wykazuje niezbędną potrzebą religii.Paweł Hulka - Laskowski