Wiedza jest skarbem,
a praktyka jest kluczem do niego.Feliks Feldheim