Ucz swe dzieci milczeć.
Mówić nauczą się same.Benjamin Franklin