Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji.
Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga.Johann Wolfgang von Goethe