Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.nieznany