Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.nieznany