Jak jest w wigilię Objawienia, tak się też przyszły grudzień odmienia.nieznany