Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.nieznany