Czwarty dzień jaki - cały grudzień taki;
piąty grudzień stycznia czyni znaki;
szósty grudzień luty przepowiada;
siódmy grudzień zaś o marcu gada.nieznany