Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni.nieznany