Choć dasz krowie kakao, nie wydoisz czekolady.Stanisław Jerzy Lec