Żaden promień słońca nie ginie,
lecz zieleń, którą on budzi,
potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.Albert Schweitzer