Wszyscy ludzie rodzą się równi i
całe życie walczą przeciwko temu.Thomas Jefferson