Obyście tylko potrafili położyć kwiaty
pomiędzy smutnymi liśćmi życia!Wilhelm Raabe