Najwyższym prawem i obowiązkiem lekarza jest życie i zdrowie pacjenta.Hipokrates