Religia jest czynnikiem najbardziej zachowawczym;
gdy więc ten zostaje obalony w człowieku współczesnym,
to wraz z nim upadają wszystkie inne wartości,
jak patriotyzm, moralność, obyczaje.
Narody, które zatracają te cechy,
zatracają same siebie.Paweł Hulka - Laskowski