Przed każdym pisaniem podnieś myśl i serce do Pana Boga, prosząc o pokorę i prostotę.Bogdan Jański