Czy dobroć bezinteresowna, czy też interesowna przynosi światu więcej korzyści?Stefan Kisielewski