Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem mojem;
Nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.Adam Mickiewicz