Czas to bogactwo, którego nie można zaoszczędzić: trzeba je wydawać.Stefan Kisielewski