Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga.Adam Mickiewicz