Próżnością jednego mężczyzny można obdzielić dziesięć kobiet.Dunja Rajter