Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.

Życia nikt nie otrzymuje na
własność, lecz wszyscy do użytku.Lukrecjusz