Ubi tu Caius, ibi ego Caia.

Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.nieznany