Sine ira et studio.

Bez gniewu i zawziętości.Tacyt