Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris.

Właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło.Tacyt