Per fas et nefas.

Nie przebierając w środkach.nieznany