Pacta sunt servanda.

Należy dotrzymywać układów.nieznany